PAILIN ไพลิน..อ่านง่าย..ใกล้คุณ | pailinbooknet.com

อัตราการจัดส่ง


   
 
    หมายเลขโทรศัพท์ 02-5401919 กด 7 หรือ 086-3139110  
    ติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ (คุณเป้)
    Line ID: sales-pailinbooknet
    หรือ  โทรสารหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-5407852
     เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-14.00 น.
     (จะสามารถทำการจัดส่ง ในวันทำการถัดไป )
     (กรณีส่งแฟกซ์ หมายเหตุบนเอกสารว่า "ชำระค่าสั่งซื้อหนังสือบนเว็บ")
 
 

 


 SHARE THIS PAGE

Back to top