PAILIN ไพลิน..อ่านง่าย..ใกล้คุณ | pailinbooknet.com

หมวดหมู่ - ภาษา


แสดงผล ต่อหน้า | ทั้งหมด 137 รายการ

หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
$จะเป็นแอร์-สจ๊วต-ไกด์ ค้าขายกับฝรั่ง ฝึกพูดภาษาอังกฤษฯ
โดย อ.สมบูรณ์ มานะศิริ
ราคาปกติ 169.00 บ.
ราคาพิเศษ 59.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
ถาม-ตอบ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับฝึกง่าย-เป็นเร็ว
โดย ปฐม อิสระวิกรม
ราคาปกติ 129.00 บ.
ราคาพิเศษ 35.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
สนุกกับคำศัพท์อาเซียน เรียนรู้ง่าย พูดได้สนุก
โดย นัทกร ดุษยรักษ์
ราคาปกติ 119.00 บ.
ราคาพิเศษ 95.20 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบออโตเมติก
โดย ประภาส จิระกุล
ราคาปกติ 185.00 บ.
ราคาพิเศษ 59.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
เรียนภาษาอังกฤษจากรากศัพท์ รู้ลึก จำง่าย ได้คำศัพท์ฯ
โดย อ.พลเดช ศิริเศรณี
ราคาปกติ 250.00 บ.
ราคาพิเศษ 99.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
เจาะกำแพงภาษาอังกฤษ
โดย จันทิมา น่วมศรีนวล
ราคาปกติ 165.00 บ.
ราคาพิเศษ 59.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
Conversation พูดแนะนำตนเอง
โดย ฐิติมา บุญพิทักษ์
ราคาปกติ 99.00 บ.
ราคาพิเศษ 79.20 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
พูดอังกฤษแบบแฮปปี้ ฝึกวันละ 5 นาที พูดได้
โดย ศิรินภา พลวิเชียร
ราคาปกติ 129.00 บ.
ราคาพิเศษ 35.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
Conversation  พูดในกิจวัตรประจำวัน
โดย ฐิติมา บุญพิทักษ์
ราคาปกติ 99.00 บ.
ราคาพิเศษ 79.20 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นก่อนพูด
โดย ฐิติมา บุญพิทักษ์
ราคาปกติ 99.00 บ.
ราคาพิเศษ 79.20 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
15 ชั่วโมงหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
โดย นวรัตน์ โฆมานะสิน
ราคาปกติ 150.00 บ.
ราคาพิเศษ 120.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
ทบทวนเริ่มต้นใหม่ภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-B-C จนพูด อ่าน เขียนฯ
โดย ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
ราคาปกติ 150.00 บ.
ราคาพิเศษ 120.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับมาตรฐาน
โดย อ.ฐิติ นิธิอนันตกูล
ราคาปกติ 199.00 บ.
ราคาพิเศษ 35.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้คล่อง ต้องรู้และเข้าใจไวยากรณ์ฯ
โดย นิทัศน์ เตชะธำรง
ราคาปกติ 109.00 บ.
ราคาพิเศษ 35.00 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องไว้แต่งประโยคภาษาอังกฤษ
โดย ทิวา พรนิมิตรกุล
ราคาปกติ 109.00 บ.
ราคาพิเศษ 87.20 บ.
หยิบใส่ตะกร้า บันทึกหนังสือ ส่งให้เพื่อน
Speak English พูดอังกฤษแบบง่ายๆ (แปลจากไทยเป็นอังกฤษ)
โดย คุณครูแอน
ราคาปกติ 119.00 บ.
ราคาพิเศษ 95.20 บ.
แสดงผล ต่อหน้า | ทั้งหมด 137 รายการ


SHARE THIS PAGE

Back to top