PAILIN ไพลิน..อ่านง่าย..ใกล้คุณ | pailinbooknet.com
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
ชื่อหนังสือ :   เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
โดย :   ทัศนา ทัศนมิตร
หมวดหมู่ :   สารคดี
ราคาปกติ :   155.00 บ.
ราคาพิเศษ :   35.00 บ.

สั่งซื้อหนังสือส่งหน้านี้ให้เพื่อนบันทึกหนังสือ

เนื้อหา :


มาบัดนี้เหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดิน ได้ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่เปรียบมิได้ ทรงบำเพ็บพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าทุกภูมิภาคถ้วนหน้า สะท้อนผ่านพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจที่พระองค์เสร็จทรงงานอย่างใกล้ชิด ทั้งยังทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมให้มีชีวิตที่ดีและพอเพียงชั่วกาลนานรายละเอียดหนังสือ :
ISBN :   9786169054276
จำนวน :   176
ชนิดปก :   อ่อน

สมเด็จพระนเรศวร ฝ่าสมรภูมิชำระแค้น
โดย สถาพร เชื้อมงคล
ราคาปกติ 159.00 บ.
ราคาพิเศษ 127.20 บ.
$ปริศนาลี้ลับ ที่อัจฉริยะตอบไม่ได้!!!
โดย
ราคาปกติ 135.00 บ.
ราคาพิเศษ 108.00 บ.
บันทึกเรื่องเก่าเล่าอดีต
โดย ปางบรรพ์
ราคาปกติ 179.00 บ.
ราคาพิเศษ 143.20 บ.
โดย ยิ่งยอด เยาวนงค์
ราคาปกติ 125.00 บ.
ราคาพิเศษ 35.00 บ.
แสดงความคิดเห็น


SHARE THIS PAGE

Back to top